PAGINA MAKEN
- open een nieuw bestand in (bv) "kladblok"
- bewaar het bestand als .htm of .html
(geen spaties in de naam! /gebruik in een site óf allemaal .htm of allemaal .html bestanden)

- voer de hiernaast aangegeven tags in

- bewaar het bestand regelmatig (CTR S)
- bekijk het bestand (als webpagina) steeds in de browser (meestal Explorer) (refresh: F5)

STRUCTUUR WEBPAGINA
<html>

<head> HEAD-CODES </head>

<body>

INHOUD VAN DE PAGINA

</body>

</html>

PAGINA OPMAKEN
D.m.v. het toevoegen van attributen aan de body-tag, met steeds een spatie ertussen.
dus: <tagnaam attribute="value">

<body
bgcolor=”kleur” voor de achtergrondkleur
text=”kleur” voor de tektskleur
link=”kleur” voor de tekstkleur vd standard link
alink=”kleur” voor de tekstkleur vd active link
vlink=”kleur”> voor de tekstkleur vd visited link
>

voorbeeld:
<body bgcolor="yellow" text="red" link="orange">

NB: Je kunt dus de kleurwoorden gebruiken, maar hier vind je de kleurcodes (hexidecimalen).

TEKST OPMAKEN
Zet het op te maken gedeelte van de tekst tussen de volgende tags:

<b>vetgedrukt</b> (bold)
<i>schuingeschreven</i> (italic)
<u>onderstreept</u> (underscore)
<s>doorgestreept</s> (straight)

voorbeeld:
<b><i>Deze tekst is schuingeschreven en vetgedrukt.</i></b>

Belangrijk in het gebruik van "gesloten tags" is dat je het "uienschil-principe" gebruikt. DWZ: wat je het laatst opent, moet je het eerst sluiten (nesten).

Twee veelgebruikte open tags:
regel afbreken (enter) <br> (break)
horizontale lijn trekken <hr> (horizontal ruler)

LINK INVOEGEN
D.m.v. het plaatsen van een ankertag.
<a> ANKERTAG </a> is een "gesloten tag" href is de attribute die verwijst naar de webpagina (hyperreference) van de link

<a href=”bestandsnaam.htm”>linktekst</a>

ATTRIBUTES VOOR DE LINK
target="blank" bestand opent in nieuw venster
Als je geen target aangeeft wordt het gelinkte bestand geopend in hetzelfde venster.

title="beschrijving link" De beschrijving die je invoert verschijnt als men met de muis over de link gaat.

PLAATJE INVOEGEN
D.m.v. het plaatsen van een imagetag.
<img> is een "open tag" src is de attribute die verwijst naar de bron (source) van het plaatje

<img src=”bestandsnaam.jpg”>
<img src=”bestandsnaam.gif”>

Foto's hebben meestal de extensie .jpg en plaatjes (grafisch, sterke kleurcontrasten) eventueel de extensie .gif

Als je de plaatjes opslaat in een aparte map, bv genaamd "plaatjes"(en deze map dus neerzet in dezelfde directory als waar je html-pagina staat!), dan verwijs je zo:

<img src="plaatjes/bestandsnaam.jpg">

ATTRIBUTES VOOR HET PLAATJE
width="aantal pixels"
height="aantal pixels"
Als je de hoogte en breedte aangeeft dan kan de browser direct de juiste ruimte voor het plaatje aanhouden (want de tekst wordt eerst geladen).

align="left" of align="right"
Als je geen align aangeeft, dan komt er maar 1 regel tekst, rechts onderaan het plaatje. Met de align - attribute kun je dit sturen. Als je op een bepaald punt niet meer wilt dat de tekst naast het plaatje doorloopt: <br clear="all">

alt="beschrijving plaatje"
De beschrijving die je invoert verschijnt als men met de muis over het plaatje gaat.

ALGEMENE "OPMAAKTIP" VOOR JE WEB-PAGINA MET PLAATJES:
Als je niet wilt dat die (vind ik) irritante toolbar verschijnt als men met de muis
over je plaatjes gaat, dan moet je dit commando tussen je head-tags zetten:
<meta http-equiv="imagetoolbar" content="no">